Запослени


  Весна Милосављевић-Директор школе

 

Јокић Љубица - стручни сарадник, педагог

Јелена Миленковић - стручни сарадник, психолог

Ирена Димитров – Секретар школе

Андријана Кнежевић– Административни радник

 


Светлана Милојковић– Сервирка
Ђурђевка Јанковић– Сервирка
Момчило Николић  – Домар
Кадунка Милуновић – Помоћни радник
Србијанка Гајић – Помоћни радник
Зорица Јаковљевић – Помоћни радник
Олга Стевановић – Помоћни радник
Слађана Милошевић – Помоћни радник
Зорица Миленковић – Помоћни радник
Живица Стојановић – Помоћни радник
Светлана Милорадовић – Помоћни радник