OШ "МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ", ЈАГОДИНА
Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет.
 

Распоред часова - млађи разреди

 Први разред

Одељење 1/1, учитељица Јелена Илић
 

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Енглески језик Математика
3. Свет око нас Музичка култура Свет око нас Српски језик Физичко и здравствено васпитање
4. Физичко и здравствено васпитање ЧОС Грађанско васпитање Ваннаставне активности Ликовна култура
5.     Верска  настава    
 
 
Одељење 1/2, учитељица Весна Петровић
 

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Енглески језик Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Свет око нас Енглески језик Свет око нас Математика Музичка култура
4. Физичко васпитање Ликовна култура Грађанско/веронаука Физичко васпитање Физичко васпитање
5. Чос Ваннаставне активности Допунска настава Пројектна настава  
 
 
Одељење 1/3, учитељица Јелена Рацић
 

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Свет око нас Музичка култура Свет око нас Енглески језик Грађанско васпитање
4. Физичко васпитање Енглески језик Ликовна култура Физичко васпитање Физичко васпитање
5. Чос   Допунска настава Пројектна настава Ваннаставне активности
 
 
 
 
Одељење 1/4, учитељица Јована Минић
 

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Свет око нас Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Математика Математика
3. Свет око нас Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Српски језик Енглески језик
4. Физичко и здравствено васпитање Енглески језик Грађанско васпитање Музичка култура Физичко и здравствено васпитање
5. ЧОС Допунска настава Пројектна настава Верска настава Ванаставне
активности
 
 
 
Одељење 1/5, учитељица Бранка Бунчић Никодијевић
 

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика
 
Српски  језик Математика Енглески језик Математика
2. Српски језик Енглески језик Српски језик Српски језик Српски језик
3. Свет око нас Математика Ликовно Математика Физичко
4. Физичко Музичко Допунска Свет око нас Ваннаставне активности
5. Грађанско/Веронаука ЧОС   Физичко  
 
 

Други разред
 
 
 
Одељење 2/1, учитељица Дара Манојловић
 

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Енглески језик Математика Српски језик Математика
3. Музичка култура Српски језик Свет око нас Ликовна култура Свет око нас
4. Енглески језик Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање
5. ЧОС Допунска настава Пројектна настава Грађанско васпитање/
Верска настава
Ваннаставне активности
6.          
 
 
 
 
 
 
Одељење 2/2, учитељица Виолета Стошић
 

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1.   Српски језик
 
Математика Српски језик Математика Српски језик
2.   Свет око нас
 
Српски језик  Математика Српски језик Математика
3. Математика Енглески језик Свет око нас Енглески језик Музичка
Култура
4. Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Изборни предмет Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање
5. Ваннаставне активности   Допунска настава Ликовна култура ЧОС
 
 

 
 
 
Одељење 2/3, учитељица Сања Ђорђевић
 

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Енглески језик Српски језик Математика Српски језик
2. Математика
 
Математика Математика Српски језик Математика
3. Свет око нас Српски језик Свет око нас Енглески језик Физичко васпитање
4. Музичка култура Физичко васпитање Ликовна култура Физичко васпитање Пројектна настава
5. Допунска настава Верска настава Ликовна култура   ЧОС
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трећи разред
 
 
 
Одељење 3/1, учитељица Сања Марковић
 

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
 
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
 
3. Природа и
Друштво
Ликовна култура Физичко васпитање Природа и
Друштво
Физичко васпитање
4. Физичко васпитање Ликовна култура Енглески језик Музичка култура Од играчке до рачунара
5. Чос Народна традиција Грађанско васпитање Енглески језик Верска настава
6. Допунска
Настава
Слободне активности      
 
 
 
 
Одељење 3/2, учитељица Мирјана Мишић
 

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Природа и друштво Ликовна култура Природа и друштво Физичко васпитање Физичко васпитање
4. Физичко васпитање Ликовна култура Музичка култура Енглески језик Од играчке до рачунара
5. Допунска настава Енглески језик Грађанско васпитање/ Верска настава Слободне активности ЧОС
 

 
 
 
 
Одељење 3/3, учитељица Гордана Јоцић
 

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Грађанско/Веронаука Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Енглески језик Српски језик Математика
3. Физичко васпитање Природа и друштво Српски језик Природа и друштво Музичка култура
4. Енглески језик Ликовна култура Математика Народна традиција Физичко васпитање
5. Допунска настава Ликовна култура Физичко васпитање Час одељенског старешине Слободне активности
           
 
 
 
 
 
 
Одељење 3/4, учитељица Бранка Бунчић Никодијевић
 

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски Математика Српски  језик Енглески  језик Српски језик
2. Математика Енглески језик Математика Математика Математика
3. Природа и друштво Српски Ликовно Српски језик Физичко
4. Физичко Музичко Ликовно Природа и друштво Од играчке до рач.
5. Веронаука ЧОС Допунска Физичко Слободне активности
 
 

 
Четврти разред
 
 
Одељење 4/1, учитељица Снежана Марковић
 

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
 
2. Енглески језик Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Математика Природа и друштво Ликовна култура Природа и друштво Грађанско васпитање/
Верска настава
4. Музичка култура Народна традиција Ликовна култура Енглески језик Физичко васпитање
5. ЧОС Физичко васпитање Допунска настава Физичко васпитање Додатна настава
6.     Ликовна
секција
  Фолклорна(ритмичка)
секција
 
 
 
 
 
 
 
Одељење 4/2, учитељица Марија Ђорић-Дашић
 

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Енглески језик Математика
3. Енглески језик Природа и друштво Ликовна култура Српски језик Физичко васпитање
4. Музичка култура Народна традиција Ликовна култура Природа и друштво Веронаука/
Грађанско
5. Од играчке до рачунара Физичко васпитање Допунска настава Физичко васпитање Додатна настава
6. Чос       Ликовна секција
 
 

 
 
 
 
Одељење 4/3, учитељица Слађана Аћимовић
 

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Енглески језик Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Ликовна култура Природа и друштво Музичка култура Математика Грађанско васпитање
4. Ликовна култура Енглески језик Од играчке до рачунара  
Природа и друштво
Физичко васпитање
5. Физичко васпитање Слободне активности Физичко васпитање Допунска
Додатна
Чос
6.          
 
 
 
 
 
Одељење 4/4, Љиљана Стаменковић
 

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Енглески језик Српски језик Енглески језик Математика
2. Математика Веронаука Математика Математик Српски језик
3. Природа и друштво Математика Ликовна култура Српски језик Природа и друштво
4. Музичка култура Српски језик Ликовна култура Физичко васпитање Физичко васпитање
5. Час одељенског старешине Народна традиција Допунска
Настава
Слободне активности Додатна настава
6.   Физичко васпитање