OШ "МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ", ЈАГОДИНА
Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет.
 

Бројно стање ученика у 2019/20

 
 

 

Разред Одељење Дечаци Девојчице Укупно
I 1 10 12 22
2 9 13 22
3 14 16 30
4 10 10 20
Колонија(комб.) 5 3 5 8
Свега I   45 57 102
II 1 17 12 29
2 14 10 24
3 14 9 23
Свега II   45 31 76
III 1 16 11 27
2 15 14 29
3 18 11 29
Колонија (комб.) 4 3 2 5
Свега III   52 38 90
IV 1 13 11 24
2 15 12 28
3 15 15 29
Колонија 4 3 3 6
Свега IV   47 41 87
Свега I-IV   188 167 355
 
V
1 14 16 30
2 14 16 30
3 15 14 29
Свега   43 47 89
 
VI
1 12 12 24
2 14 12 26
3 7 17 24
Свега   33 41 74
 
VII
1 13 8 21
2 12 9 21
3 13 8 21
4 11 13 24
         
         
         
Свега   49 37 87
 
 
VIII
1 15 14 29
2 18 10 28
3 14 15 29
Свега   47 39 86
Свега V-VIII   172 164 336
Свега I-VIII   360 331 691