OШ "МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ", ЈАГОДИНА
Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet.
 

Уџбеници

 
СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ШКОЛИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.

 

 

СПИСАК УЏБЕНИИКА И ПРИРУЧНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
 

 
ПРЕДМЕТ
 
НАСЛОВ УЏБЕНИКА
 
 
ИЗДАВАЧ
 
ИМЕ АУТОРА
  СРПСКИ ЈЕЗИК 2
-ГРАМАТИКА
   
 
 
СРПСКИ
СРПСКИ ЈЕЗИК 2
-ЧИТАНКА
 
 
МИЛАНКА ЈУЗБАШИЋ,
НАТАЛИ ТРКУЉА
ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК 2
-РАДНА СВЕСКА
БИГЗ
 
 
 
 
 
ЛАТИНИЦА 2
  НАДА СМОЛОВИЋ,
АЛЕКСАНДРА ИВЕЗИЋ
 
 
МАТЕМАТИКА 2
-УЏБЕНИК 1. ДЕО
   
 
МАТЕМАТИКА
МАТЕМАТИКА 2
-УЏБЕНИК 2. ДЕО
 
БИГЗ
МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ-
ЛАЗИЋ,
  МАТЕМАТИКА 2
-РАДНА СВЕСКА
  ДИЈАНА ДРНДАРЕВИЋ
 
СВЕТ ОКО НАС
ИСТРАЖУЈЕМО СВЕТ ОКО НАС 2
-УЏБЕНИК
 
БИГЗ
САЊА БЛАГДАНИЋ,
СЛАВИЦА ЈОВИЋ,
  ИСТРАЖУЈЕМО СВЕТ ОКО НАС 2
-РАДНА СВЕСКА
  ЗОРИЦА КОВАЧЕВИЋ
 
ЕНГЛЕСКИ
OUR DISCOVERY ISLAND 1
-УЏБЕНИК
 
АКРОНОЛО
 
LINNETTE ANSEL
ЈЕЗИК OUR DISCOVERY ISLAND 1
-РАДНА СВЕСКА
(PEARSON) EROCAK
 
 
 
СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
 
 
ПРЕДМЕТ
 
НАСЛОВ УЏБЕНИКА
 
 
ИЗДАВАЧ
 
ИМЕ АУТОРА
   
ЧИТАНКА 3
  ВЕСНА ШОЈИЋ,
МИРА КАСАПОВИЋ
СРПСКИ
ЈЕЗИК
СРПСКИ ЈЕЗИК 3
-УЏБЕНИК
 
БИГЗ
 
АНА ПЕЈОВИЋ
  СРПСКИ ЈЕЗИК 3
-НАСТАВНИ ЛИСТОВИ
  МИРА КАСАПОВИЋ АНА
ПЕЈОВИЋ, ВЕСНА ШОЈИЋ
 
 
МАТЕМАТИКА 3
-УЏБЕНИК 1. ДЕО
   
МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ-
 
МАТЕМАТИКА
МАТЕМАТИКА 3
-УЏБЕНИК 2. ДЕО
 
БИГЗ
ЛАЗИЋ,
ДИЈАНА ДРНДАРЕВИЋ
  МАТЕМАТИКА
-РАДНА СВЕСКА
   
 
ПРИРОДА И
ПРИРОДА И ДРУШТВО 3
-УЏБЕНИК
 
БИГЗ
САЊА БЛАГДАНИЋ,
ЗОРИЦА КОВАЧЕВИЋ,
ДРУШТВО ПРИРОДА И ДРУШТВО 3
-РАДНА СВЕСКА
  СЛАВИЦА ЈОВИЋ,
АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
 
РАСПЕВАНО ДЕТЕ 3
УЏБЕНИК + ЦД
 
 
БИГЗ
 
МАРИЈА ГАЉЕВИЋ
 
ЕНГЛЕСКИ
OUR DISCOVERY ISLAND 2
 • УЏБЕНИК
 
АКРОНОЛО
 
SAGRARIO SALABERRI
ЈЕЗИК OUR DISCOVERY ISLAND 2
 • РАДНА СВЕСКА
(PEARSON)  
 
 
СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
 
 
ПРЕДМЕТ
 
НАСЛОВ УЏБЕНИКА
 
 
ИЗДАВАЧ
 
ИМЕ АУТОРА
   
ЧИТАНКА 4
   
МИРЈАНА Ј.
СРПСКИ
ЈЕЗИК
СРПСКИ ЈЕЗИК 4
-УЏБЕНИК
 
БИГЗ
АРАНЂЕЛОВИЋ
  СРПСКИ ЈЕЗИК 4
-НАСТАВНИ ЛИСТОВИ
  МИРЈАНА Ј. АРАНЂЕЛОВИЋ,
МИЛЕНИЈА ПЕТРОВИЋ
 
 
МАТЕМАТИКА 4
-УЏБЕНИК 1. ДЕО
   
 
 
МАТЕМАТИКА
МАТЕМАТИКА 4
-УЏБЕНИК 2. ДЕО
 
БИГЗ
МИРЈАНА
МАКСИМОВИЋ
  МАТЕМАТИКА 4
-РАДНА СВЕСКА
   
 
ПРИРОДА И
ПРИРОДА И ДРУШТВО 4
-УЏБЕНИК
 
БИГЗ
САЊА БЛАГДАНИЋ,
ЗОРИЦА КОВАЧЕВИЋ,
ДРУШТВО ПРИРОДА И ДРУШТВО 4
-РАДНА СВЕСКА
  СЛАВИЦА ЈОВИЋ,
МИЛУТИН ТАДИЋ
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
 
РАСПЕВАНО ДЕТЕ 4
УЏБЕНИК + ЦД
 
 
БИГЗ
МАРИЈА ГАЉЕВИЋ,
МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ ЛАЗИЋ
 
ЕНГЛЕСКИ
DISCOVER ENGLISH 1
 • УЏБЕНИК
 
АКРОНОЛО
IZABELLA HEARN
JAYNE WILDMAN
ЈЕЗИК DISCOVER ENGLISH 1
 • РАДНА СВЕСКА
(PEARSON) KATE WAKEMAN
 
 

 
 
СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
 


 
ПРЕДМЕТ
 
НАСЛОВ УЏБЕНИКА
 
ИЗДАВАЧ
 
ИМЕ АУТОРА
 
 
 
СРПСКИ
ЈЕЗИК
 
ЧИТАНКА „Уметност речи“
 
 
ГРАМАТИКА „Дар речи“
 
 
РАДНА СВЕСКА 6
 
 
 
 
 
НОВИ
 ЛОГОС
- НАТАША СТАНКОВИЋ-ШОШО, БОШКО СУВАЈЏИЋ
- СЛАЂАНА САВОВИЋ, ЈЕЛЕНА СРДИЋ, ДРАГАНА ЋЕЋЕЗ-ИЉУКИЋ
- НАТАША С. ШОШО, БОШКО СУВАЈЏИЋ, С. САВОВИЋ, ЈЕЛЕНА СРДИЋ, ДРАГАНА ЋЕЋЕЗ-ИЉУКИЋ
 
МАТЕМАТИКА
 
 • УЏБЕНИК
 
 • ЗБИРКА ЗАДАТАКА
 
КЛЕТ
 - НЕБОЈША ИКОДИНОВИЋ, СЛАЂАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ
- САЊА МИЛОЈЕВИЋ, НЕНАД ВУЛОВИЋ
 
БИОЛОГИЈА
 
БИОЛОГИЈА 6
 • УЏБЕНИК
 
БИГЗ
НАТАЛИЈА БУКУРОВ,
ЈАСНА РАДОСАВЉЕВИЋ,
ТАЊА СТАНОЈЕВИЋ
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
 
 • ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА 6. РАЗРЕД
 
БИГЗ
 
ЈОВАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ,
ЗОРАН АЛЕКСИЋ
 
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
 
 • МУЗИЧКА КУЛТУРА
ЗА 6. РАЗРЕД
 
НОВИ ЛОГОС
АЛЕКСАНДРА ПАЛАДИН,
ДРАГАНА МИХАЈЛОВИЋ БОКАН
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
DISCOVER ENGLISH 3
 • УЏБЕНИК
 • РАДНА СВЕСКА
 
АКРОНОЛО
 
JAYNE WILDMAN,
IZABELLA HEARN
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
         PRIMA 2
 • УЏБЕНИК 
 • РАДНА СВЕСКА
 
DATA
STATUS
 
FRIEDERIKE JIN,
LUTZ ROHRMANN
 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
 • OH LA LA COLLEGE 2
(УЏБЕНИК СА РАДНОМ СВЕСКОМ)
CLE INTERNATIONAL
(DATA STATUS)
 
C. FAVRET, M. BOURDEAU, I GALLEGO, E. MUGURUZA
 
 
ИСТОРИЈА
 
 • ИСТОРИЈА ЗА 6. РАЗРЕД
 
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
 
РАДЕ МИХАЉЧИЋ
 
ГЕОГРАФИЈА
ГЕОГРАФИЈА  6
 • УЏБЕНИК
 
НОВИ ЛОГОС
СНЕЖАНА ВУЈАДИНОВИЋ,
РАЈКО ГОЛИЋ
 
 
ФИЗИКА
 
 • УЏБЕНИК
 • ЗБИРКА ЗАДАТАКА
 
БИГЗ
- КАТАРИНА СТЕВАНОВИЋ, МАРИЈА КРНЕТА
- К. СТЕВАНОВИЋ, М. КРНЕТА, РАДМИЛА ТОШОВИЋ
   
 
 
 
 

 
СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
 
 
ПРЕДМЕТ
 
 
НАСЛОВ УЏБЕНИКА
 
ИЗДАВАЧ
 
ИМЕ АУТОРА
 
 
СРПСКИ
ЈЕЗИК
 
 
 
 
ЧИТАНКА „Уметност речи“
 
ГРАМАТИКА „Дар речи“
 
РАДНА СВЕСКА 7
 
 
 
НОВИ
ЛОГОС
- НАТАША СТАНКОВИЋ-ШОШО, БОШКО СУВАЈЏИЋ
- СЛАЂАНА САВОВИЋ, ЈЕЛЕНА СРДИЋ,  ДРАГАНА ЂЕЂЕЗ-И.
- НАТАША С. ШОШО, БОШКО СУВАЈЏИЋ, ЈЕЛЕНА СРДИЋ, ДРАГАНА ЂЕЂЕЗ-ИЉУКИЋ, СЛАЂАНА САВОВИЋ
 
МАТЕМАТИКА
 
 • УЏБЕНИК
 
 • ЗБИРКА ЗАДАТАКА
 
КЛЕТ
НЕБОЈША ИКОДИНОВИЋ, СЛАЂАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ
 САЊА МИЛОЈЕВИЋ, НЕНАД ВУЛОВИЋ
 
БИОЛОГИЈА
 
БИОЛОГИЈА 7
 • УЏБЕНИК
 
БИГЗ
НАТАЛИЈА БУКУРОВ,
КАЛИНА МЛАДЕНОВИЋ – ПАУНОВИЋ
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
 
 • ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА 7. РАЗРЕД
 
БИГЗ
 
ЈОВАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ
 
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
 
 • МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 7. РАЗРЕД
 
НОВИ ЛОГОС
АЛЕКСАНДРА ПАЛАДИН,
ДРАГАНА МИХАЈЛОВИЋ БОКАН
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
DISCOVER ENGLISH 4
 • УЏБЕНИК
 • РАДНА СВЕСКА
 
АКРОНОЛО
 
-LIZ KILBEY
-IZABELLA HEARN
 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
PIXEL 3
 • УЏБЕНИК
 • РАДНА СВЕСКА
CLE INTERNATIONAL
(DATA STATUS)
 
-COLETTE GIBBE
-PATRICIA ROBERT
 
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
 • PRIMA 3
(УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА)
 
DATA STATUS
 
FRIEDERIKE JIN,
LUTZ ROHRMANN
 
ИСТОРИЈА
 
 • ИСТОРИЈА ЗА 7. РАЗРЕД
 
НОВИ ЛОГОС
ЧЕДОМИР АНТИЋ
МИРЈАНА БОНЏИЋ
 
ГЕОГРАФИЈА
ГЕОГРАФИЈА 7
 • УЏБЕНИК
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ  
МИЛУТИН ТАДИЋ
 
ФИЗИКА
 
 • УЏБЕНИК
 • ЗБИРКА ЗАДАТАКА
 
БИГЗ
МАРИЈА КРНЕТА, КАТАРИНА СТЕВАНОВИЋ, РАДМИЛА ТОШОВИЋ
 
ХЕМИЈА
 • УЏБЕНИК
 • РАДНА СВЕСКА
 
НОВИ ЛОГОС
ДРАГАНА АНЂЕЛКОВИЋ, ТАТЈАНА НЕДЕЉКОВИЋ
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
 
ТИО ЗА 7. РАЗРЕД
 • УЏБЕНИК
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ИВАН ТАСИЋ, ДРАГАНА ГЛУШАЦ
 
 
 
 
СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД
 
 
ПРЕДМЕТ
 
НАСЛОВ УЏБЕНИКА
 
 
ИЗДАВАЧ
 
ИМЕ АУТОРА
 
 
 
СРПСКИ
ЈЕЗИК
 
ЧИТАНКА „Уметност речи“
 
 
ГРАМАТИКА „Дар речи“
 
 
РАДНА СВЕСКА 8
 
 
 
НОВИ
ЛОГОС
НАТАША СТАНКОВИЋ ШОШО
ДРАГАНА ЋЕЋЕЗ, ЈЕЛЕНА СРДИЋ, СЛАЂАНА САВОВИЋ, СВЕТЛАНА ВУЛИЋ
НАТАША С. ШОШО, ДРАГАНА ЋЕЋЕЗ, ЈЕЛЕНА СРДИЋ, СЛАЂАНА САВОВИЋ, СВЕТЛАНА ВУЛИЋ
 
МАТЕМАТИКА

 • УЏБЕНИК
 • ЗБИРКА ЗАДАТАКА
 
КЛЕТ
 НЕБОЈША ИКОДИНОВИЋ, СЛАЂАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ
БРАНИСЛАВ ПОПОВИЋ, САЊА МИЛОЈЕВИЋ, НЕНАД ВУЛОВИЋ
 
БИОЛОГИЈА
 
БИОЛОГИЈА
 • УЏБЕНИК
 
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
 
 ДМИТАР ЛАКУШИЋ, СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
 • ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА 8. РАЗРЕД
 
БИГЗ
 
ЈОВАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
 • МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 8. РАЗРЕД
 
НОВИ ЛОГОС
АЛЕКСАНДРА ПАЛАДИН,
ДРАГАНА МИХАЈЛОВИЋ-БОКАН
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
DISCOVER ENGLISH 5
 • УЏБЕНИК
 • РАДНА СВЕСКА
 
 
АКРОНОЛО
 
- LIZ KILBEY
-CATHERINE BRIGHT
 
 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
              PIXEL 4
 • УЏБЕНИК
 • РАДНА СВЕСКА
 
CLE INTERNATIONAL
(DATA STATUS)
 
SYLVIE SCHMITT
ANE-CECILE COUDERC
 
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
PRIMA 4
 • УЏБЕНИК
 • РАДНА СВЕСКА
 
 
DATA STATUS
FRIEDERIKE JIN, LUTZ ROHRMANN, GRAMMATIKI RIZOU
FRIEDERIKE JIN, LUTZ ROHRMANN
 
ИСТОРИЈА
 
 • ИСТОРИЈА ЗА 8. РАЗРЕД
 
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
ЂОРЂЕ ЂУРИЋ,
МОМЧИЛО ПАВЛОВИЋ
 
ГЕОГРАФИЈА
ГЕОГРАФИЈА 8
 • УЏБЕНИК
 
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
СРБОЉУБ СТАМЕНКОВИЋ,
ДРАГИЦА ГАТАРИЋ
 
ФИЗИКА
               ФИЗИКА 8
 • УЏБЕНИК СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА И ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА
 
 
НОВИ ЛОГОС
 
ДУШАН ПОПОВИЋ, МИЛЕНА БОГДАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР КАНДИЋ
 
ХЕМИЈА
 • УЏБЕНИК
 • РАДНА СВЕСКА
 
НОВИ ЛОГОС
ТАТЈАНА НЕДЕЉКОВИЋ, ДРАГАНА АНЂЕЛКОВИЋ
 
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
 
ТИО ЗА 8. РАЗРЕД
 • УЏБЕНИК
 
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
ВЈЕКОСЛАВ САЈФЕРТ, ИВАН ТАСИЋ, МАРИНА ПЕТРОВИЋ
 


СПИСАК  УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ШКОЛИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД
 
 
ПРЕДМЕТ
 
НАСЛОВ УЏБЕНИКА
 
 
ИЗДАВАЧ
 
ИМЕ АУТОРА
   
БУКВАР 1
   
 
 
СРПСКИ
 
НАСТАВНИ ЛИСТОВИ УЗ БУКВАР 1
 
 
ЗОРИЦА ЦВЕТАНОВИЋ,
СУЗАНА КОПРИВИЦА,
ЈЕЗИК  
ЧИТАНКА 1
БИГЗ
 
 
ДАНИЦА КИЛИБАРДА
 
 
 
 
НАСТАВНИ ЛИСТОВИ УЗ ЧИТАНКУ 1
 
 
 
 
 
МАТЕМАТИКА 1
-УЏБЕНИК 1. ДЕО
   
МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ,
 
МАТЕМАТИКА
МАТЕМАТИКА 1
-УЏБЕНИК 2. ДЕО
 
БИГЗ
ЛАЗИЋ,
ДИЈАНА ДРНДАРЕВИЋ
  МАТЕМАТИКА 1
-РАДНА СВЕСКА
   
 
 
ИСТРАЖУЈЕМО СВЕТ ОКО НАС 1
-УЏБЕНИК
 
 
 
САЊА БЛАГДАНИЋ,
СВЕТ ОКО НАС
 
ИСТРАЖУЈЕМО СВЕТ ОКО НАС 1
-РАДНА СВЕСКА 1. ДЕО
 
БИГЗ
ЗОРИЦА КОВАЧЕВИЋ,
СЛАВИЦА ЈОВИЋ
  ИСТРАЖУЈЕМО СВЕТ ОКО НАС 1
-РАДНА СВЕСКА 2. ДЕО
   
 
ЕНГЛЕСКИ
OUR DISCOVERY ISLAND STARTER
-УЏБЕНИК
 
АКРОНОЛО
 
TESSA LOCHOWSKI
ЈЕЗИК OUR DISCOVERY ISLAND STARTER
-РАДНА СВЕСКА
(PEARSON)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
 
 
ПРЕДМЕТ
 
НАСЛОВ УЏБЕНИКА
 
 
ИЗДАВАЧ
 
ИМЕ АУТОРА
  СРПСКИ ЈЕЗИК 2
-ГРАМАТИКА
   
 
 
СРПСКИ
СРПСКИ ЈЕЗИК 2
-ЧИТАНКА
 
 
МИЛАНКА ЈУЗБАШИЋ,
НАТАЛИ ТРКУЉА
ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК 2
-РАДНА СВЕСКА
БИГЗ
 
 
 
 
 
ЛАТИНИЦА 2
  НАДА СМОЛОВИЋ,
АЛЕКСАНДРА ИВЕЗИЋ
 
 
МАТЕМАТИКА 2
-УЏБЕНИК 1. ДЕО
   
 
МАТЕМАТИКА
МАТЕМАТИКА 2
-УЏБЕНИК 2. ДЕО
 
БИГЗ
МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ-
ЛАЗИЋ,
  МАТЕМАТИКА 2
-РАДНА СВЕСКА
  ДИЈАНА ДРНДАРЕВИЋ
 
СВЕТ ОКО НАС
ИСТРАЖУЈЕМО СВЕТ ОКО НАС 2
-УЏБЕНИК
 
БИГЗ
САЊА БЛАГДАНИЋ,
СЛАВИЦА ЈОВИЋ,
  ИСТРАЖУЈЕМО СВЕТ ОКО НАС 2
-РАДНА СВЕСКА
  ЗОРИЦА КОВАЧЕВИЋ
 
ЕНГЛЕСКИ
OUR DISCOVERY ISLAND 1
-УЏБЕНИК
 
АКРОНОЛО
 
LINNETTE ANSEL
ЈЕЗИК OUR DISCOVERY ISLAND 1
-РАДНА СВЕСКА
(PEARSON) EROCAK
 
 
СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
 
 
ПРЕДМЕТ
 
НАСЛОВ УЏБЕНИКА
 
 
ИЗДАВАЧ
 
ИМЕ АУТОРА
   
ЧИТАНКА 3
  ВЕСНА ШОЈИЋ,
МИРА КАСАПОВИЋ
СРПСКИ
ЈЕЗИК
СРПСКИ ЈЕЗИК 3
-УЏБЕНИК
 
БИГЗ
 
АНА ПЕЈОВИЋ
  СРПСКИ ЈЕЗИК 3
-НАСТАВНИ ЛИСТОВИ
  МИРА КАСАПОВИЋ АНА ПЕЈОВИЋ, ВЕСНА ШОЈИЋ
 
 
МАТЕМАТИКА 3
-УЏБЕНИК 1. ДЕО
   
МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ-
 
МАТЕМАТИКА
МАТЕМАТИКА 3
-УЏБЕНИК 2. ДЕО
 
БИГЗ
ЛАЗИЋ,
ДИЈАНА ДРНДАРЕВИЋ
  МАТЕМАТИКА
-РАДНА СВЕСКА
   
 
ПРИРОДА И
ПРИРОДА И ДРУШТВО 3
-УЏБЕНИК
 
БИГЗ
САЊА БЛАГДАНИЋ, ЗОРИЦА КОВАЧЕВИЋ,
ДРУШТВО ПРИРОДА И ДРУШТВО 3
-РАДНА СВЕСКА
  СЛАВИЦА ЈОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
 
РАСПЕВАНО ДЕТЕ 3
УЏБЕНИК + ЦД
 
 
БИГЗ
 
МАРИЈА ГАЉЕВИЋ
 
ЕНГЛЕСКИ
OUR DISCOVERY ISLAND 2
 • УЏБЕНИК
 
АКРОНОЛО
 
SAGRARIO SALABERRI
ЈЕЗИК OUR DISCOVERY ISLAND 2
 • РАДНА СВЕСКА
(PEARSON)  
 
 
СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
 
 
ПРЕДМЕТ
 
НАСЛОВ УЏБЕНИКА
 
 
ИЗДАВАЧ
 
ИМЕ АУТОРА
   
ЧИТАНКА 4
   
МИРЈАНА Ј.
СРПСКИ
ЈЕЗИК
СРПСКИ ЈЕЗИК 4
-УЏБЕНИК
 
БИГЗ
АРАНЂЕЛОВИЋ
  СРПСКИ ЈЕЗИК 4
-НАСТАВНИ ЛИСТОВИ
  МИРЈАНА Ј. АРАНЂЕЛОВИЋ,
МИЛЕНИЈА ПЕТРОВИЋ
 
 
МАТЕМАТИКА 4
-УЏБЕНИК 1. ДЕО
   
 
 
МАТЕМАТИКА
МАТЕМАТИКА 4
-УЏБЕНИК 2. ДЕО
 
БИГЗ
МИРЈАНА
МАКСИМОВИЋ
  МАТЕМАТИКА 4
-РАДНА СВЕСКА
   
 
ПРИРОДА И
ПРИРОДА И ДРУШТВО 4
-УЏБЕНИК
 
БИГЗ
САЊА БЛАГДАНИЋ,
ЗОРИЦА КОВАЧЕВИЋ,
ДРУШТВО ПРИРОДА И ДРУШТВО 4
-РАДНА СВЕСКА
  СЛАВИЦА ЈОВИЋ,
МИЛУТИН ТАДИЋ
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
 
РАСПЕВАНО ДЕТЕ 4
УЏБЕНИК + ЦД
 
 
БИГЗ
МАРИЈА ГАЉЕВИЋ,
МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ ЛАЗИЋ
 
ЕНГЛЕСКИ
DISCOVER ENGLISH 1
 • УЏБЕНИК
 
АКРОНОЛО
IZABELLA HEARN
JAYNE WILDMAN
ЈЕЗИК DISCOVER ENGLISH 1
 • РАДНА СВЕСКА
(PEARSON) KATE WAKEMAN
 
 
 
 
СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
 
 
ПРЕДМЕТ
 
НАСЛОВ УЏБЕНИКА
 
ИЗДАВАЧ
 
ИМЕ АУТОРА
 
СРПСКИ
ЈЕЗИК
 
ЧИТАНКА „Уметност речи“
ГРАМАТИКА „Дар речи“
РАДНА СВЕСКА 5
 
 
НОВИ
ЛОГОС
- НАТАША СТАНКОВИЋ-ШОШО, БОШКО СУВАЈЏИЋ
- ЈЕЛЕНА СРДИЋ
- Н. СТАНКОВИЋ-ШОШО,
Б. СУВАЈЏИЋ, Ј. СРДИЋ
 
МАТЕМАТИКА
 
 • УЏБЕНИК
 • ЗБИРКА ЗАДАТАКА
 
КЛЕТ
НЕБОЈША ИКОДИНОВИЋ
СЛАЂАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ
БРАНИСЛАВ ПОПОВИЋ,
САЊА МИЛОЈЕВИЋ
НЕНАД ВУЛОВИЋ
 
БИОЛОГИЈА
 
БИОЛОГИЈА 5
 • УЏБЕНИК
 
БИГЗ
 
БРАНКА ШЕГРТ,
ГОРДАНА ВУКОБРАТОВИЋ
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
 
 • ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА 5. РАЗРЕД
 
БИГЗ
 
ЗДРАВКО МИЛИНКОВИЋ
МОМЧИЛО ЈАНКОВИЋ
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
 
 • МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 5. РАЗРЕД
 
НОВИ ЛОГОС
АЛЕКСАНДРА ПАЛАДИН, ДРАГАНА МИХАЈЛОВИЋ БОКАН
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
DISCOVER ENGLISH 2
 • УЏБЕНИК
 • РАДНА СВЕСКА
 
АКРОНОЛО
-JAYNE WILDMAN, IZABELLA HEARN
-IZABELLA HEARN
 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
 • OH LA LA COLLEGE 1
(УЏБЕНИК СА РАДНОМ СВЕСКОМ)
CLE INTERNATIONAL
(DATA STATUS)
 
C. FAVRET, M. BOURDEAU, I GALLEGO, E. MUGURUZA
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
             PRIMA 1
 • УЏБЕНИК
 • РАДНА СВЕСКА
 
DATA
STATUS
-FRIEDERIKE JIN
LUTZ ROHRMANN
MILENA ZBRANKOVA
 
ИСТОРИЈА
              ИСТОРИЈА
 • РАДНИ УЏБЕНИК ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
 
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
 
АЛЕКСАНДРА СМИРНОВ БРКИЋ
 
ГЕОГРАФИЈА
             ГЕОГРАФИЈА
 • УЏБЕНИК
 
НОВИ
ЛОГОС
МАРКО ЈОКСИМОВИЋ
НАТАША БИРОВЉЕВ
СВЕТЛАНА ПОПОВИЋ
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ТИО ЗА 5. РАЗРЕД
 • УЏБЕНИК
 
НОВИ ЛОГОС
ЖЕЉКО ВАСИЋ
ДИЈАНА КАРУОВИЋ
 
 
 
 
СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
 
 
ПРЕДМЕТ
 
НАСЛОВ УЏБЕНИКА
 
ИЗДАВАЧ
 
ИМЕ АУТОРА
 
 
 
СРПСКИ
ЈЕЗИК
 
ЧИТАНКА „Уметност речи“
 
 
ГРАМАТИКА „Дар речи“
 
 
РАДНА СВЕСКА 6
 
 
 
 
 
НОВИ
 ЛОГОС
- НАТАША СТАНКОВИЋ-ШОШО, БОШКО СУВАЈЏИЋ
- СЛАЂАНА САВОВИЋ, ЈЕЛЕНА СРДИЋ, ДРАГАНА ЋЕЋЕЗ-ИЉУКИЋ
- НАТАША С. ШОШО, БОШКО СУВАЈЏИЋ, С. САВОВИЋ, ЈЕЛЕНА СРДИЋ, ДРАГАНА ЋЕЋЕЗ-ИЉУКИЋ
 
МАТЕМАТИКА
 
 • УЏБЕНИК
 
 • ЗБИРКА ЗАДАТАКА
 
КЛЕТ
 - НЕБОЈША ИКОДИНОВИЋ, СЛАЂАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ
- САЊА МИЛОЈЕВИЋ, НЕНАД ВУЛОВИЋ
 
БИОЛОГИЈА
 
БИОЛОГИЈА 6
 • УЏБЕНИК
 
БИГЗ
НАТАЛИЈА БУКУРОВ,
ЈАСНА РАДОСАВЉЕВИЋ,
ТАЊА СТАНОЈЕВИЋ
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
 
 • ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА 6. РАЗРЕД
 
БИГЗ
 
ЈОВАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ,
ЗОРАН АЛЕКСИЋ
 
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
 
 • МУЗИЧКА КУЛТУРА
ЗА 6. РАЗРЕД
 
НОВИ ЛОГОС
АЛЕКСАНДРА ПАЛАДИН,
ДРАГАНА МИХАЈЛОВИЋ БОКАН
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
DISCOVER ENGLISH 3
 • УЏБЕНИК
 • РАДНА СВЕСКА
 
АКРОНОЛО
 
JAYNE WILDMAN,
IZABELLA HEARN
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
         PRIMA 2
 • УЏБЕНИК 
 • РАДНА СВЕСКА
 
DATA
STATUS
 
FRIEDERIKE JIN,
LUTZ ROHRMANN
 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
 • OH LA LA COLLEGE 2
(УЏБЕНИК СА РАДНОМ СВЕСКОМ)
CLE INTERNATIONAL
(DATA STATUS)
 
C. FAVRET, M. BOURDEAU, I GALLEGO, E. MUGURUZA
 
 
ИСТОРИЈА
 
 • ИСТОРИЈА ЗА 6. РАЗРЕД
 
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
 
РАДЕ МИХАЉЧИЋ
 
ГЕОГРАФИЈА
ГЕОГРАФИЈА  6
 • УЏБЕНИК
 
НОВИ ЛОГОС
СНЕЖАНА ВУЈАДИНОВИЋ,
РАЈКО ГОЛИЋ
 
 
ФИЗИКА
 
 • УЏБЕНИК
 • ЗБИРКА ЗАДАТАКА
 
БИГЗ
- КАТАРИНА СТЕВАНОВИЋ, МАРИЈА КРНЕТА
- К. СТЕВАНОВИЋ, М. КРНЕТА, РАДМИЛА ТОШОВИЋ
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ТИО ЗА 6. РАЗРЕД
 • УЏБЕНИК
НОВИ ЛОГОС ЖЕЉКО ВАСИЋ, ИВАН ЂИСАЛОВ, ДИЈАНА КАРУОВИЋ, МАРИЈА ЂУРИШИЋ
 
 
 
 
 
СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
 
 
ПРЕДМЕТ
 
 
НАСЛОВ УЏБЕНИКА
 
ИЗДАВАЧ
 
ИМЕ АУТОРА
 
 
СРПСКИ
ЈЕЗИК
 
 
 
 
ЧИТАНКА „Уметност речи“
 
ГРАМАТИКА „Дар речи“
 
РАДНА СВЕСКА 7
 
 
 
НОВИ
ЛОГОС
- НАТАША СТАНКОВИЋ-ШОШО, БОШКО СУВАЈЏИЋ
- СЛАЂАНА САВОВИЋ, ЈЕЛЕНА СРДИЋ,  ДРАГАНА ЂЕЂЕЗ-И.
- НАТАША С. ШОШО, БОШКО СУВАЈЏИЋ, ЈЕЛЕНА СРДИЋ, ДРАГАНА ЂЕЂЕЗ-ИЉУКИЋ, СЛАЂАНА САВОВИЋ
 
МАТЕМАТИКА
 
 • УЏБЕНИК
 
 • ЗБИРКА ЗАДАТАКА
 
КЛЕТ
НЕБОЈША ИКОДИНОВИЋ, СЛАЂАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ
 САЊА МИЛОЈЕВИЋ, НЕНАД ВУЛОВИЋ
 
БИОЛОГИЈА
 
БИОЛОГИЈА 7
 • УЏБЕНИК
 
БИГЗ
НАТАЛИЈА БУКУРОВ,
КАЛИНА МЛАДЕНОВИЋ – ПАУНОВИЋ
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
 
 • ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА 7. РАЗРЕД
 
БИГЗ
 
ЈОВАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ
 
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
 
 • МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 7. РАЗРЕД
 
НОВИ ЛОГОС
АЛЕКСАНДРА ПАЛАДИН,
ДРАГАНА МИХАЈЛОВИЋ БОКАН
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
DISCOVER ENGLISH 4
 • УЏБЕНИК
 • РАДНА СВЕСКА
 
АКРОНОЛО
 
-LIZ KILBEY
-IZABELLA HEARN
 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
PIXEL 3
 • УЏБЕНИК
 • РАДНА СВЕСКА
CLE INTERNATIONAL
(DATA STATUS)
 
-COLETTE GIBBE
-PATRICIA ROBERT
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
 • PRIMA 3
(УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА)
 
DATA STATUS
 
FRIEDERIKE JIN,
LUTZ ROHRMANN
 
ИСТОРИЈА
 
 • ИСТОРИЈА ЗА 7. РАЗРЕД
 
НОВИ ЛОГОС
ЧЕДОМИР АНТИЋ
МИРЈАНА БОНЏИЋ
 
ГЕОГРАФИЈА
ГЕОГРАФИЈА 7
 • УЏБЕНИК
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ  
МИЛУТИН ТАДИЋ
 
ФИЗИКА
 
 • УЏБЕНИК
 • ЗБИРКА ЗАДАТАКА
 
БИГЗ
МАРИЈА КРНЕТА, КАТАРИНА СТЕВАНОВИЋ, РАДМИЛА ТОШОВИЋ
 
ХЕМИЈА
 • УЏБЕНИК
 • РАДНА СВЕСКА
 
НОВИ ЛОГОС
ДРАГАНА АНЂЕЛКОВИЋ, ТАТЈАНА НЕДЕЉКОВИЋ
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
 
ТИО ЗА 7. РАЗРЕД
 • УЏБЕНИК
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ИВАН ТАСИЋ, ДРАГАНА ГЛУШАЦ
 
 
 
 
 
 
 
СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД
 
 
ПРЕДМЕТ
 
НАСЛОВ УЏБЕНИКА
 
 
ИЗДАВАЧ
 
ИМЕ АУТОРА
 
 
 
СРПСКИ
ЈЕЗИК
 
ЧИТАНКА „Уметност речи“
 
 
ГРАМАТИКА „Дар речи“
 
 
РАДНА СВЕСКА 8
 
 
 
 
НОВИ
ЛОГОС
НАТАША СТАНКОВИЋ ШОШО
ДРАГАНА ЋЕЋЕЗ, ЈЕЛЕНА СРДИЋ, СЛАЂАНА САВОВИЋ, СВЕТЛАНА ВУЛИЋ
НАТАША С. ШОШО, ДРАГАНА ЋЕЋЕЗ, ЈЕЛЕНА СРДИЋ, СЛАЂАНА САВОВИЋ, СВЕТЛАНА ВУЛИЋ
 
МАТЕМАТИКА
 
 • УЏБЕНИК
 
 • ЗБИРКА ЗАДАТАКА
 
КЛЕТ
 НЕБОЈША ИКОДИНОВИЋ, СЛАЂАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ
БРАНИСЛАВ ПОПОВИЋ, САЊА МИЛОЈЕВИЋ, НЕНАД ВУЛОВИЋ
 
БИОЛОГИЈА
 
БИОЛОГИЈА
 • УЏБЕНИК
 
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
 
 ДМИТАР ЛАКУШИЋ, СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
 • ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА 8. РАЗРЕД
 
БИГЗ
 
ЈОВАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
 • МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 8. РАЗРЕД
 
НОВИ ЛОГОС
АЛЕКСАНДРА ПАЛАДИН,
ДРАГАНА МИХАЈЛОВИЋ-БОКАН
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
DISCOVER ENGLISH 5
 • УЏБЕНИК
 • РАДНА СВЕСКА
 
 
АКРОНОЛО
 
- LIZ KILBEY
-CATHERINE BRIGHT
 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
              PIXEL 4
 • УЏБЕНИК
 • РАДНА СВЕСКА
 
CLE INTERNATIONAL
(DATA STATUS)
 
SYLVIE SCHMITT
ANE-CECILE COUDERC
 
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
PRIMA 4
 
 • УЏБЕНИК
 • РАДНА СВЕСКА
 
 
DATA STATUS
FRIEDERIKE JIN, LUTZ ROHRMANN, GRAMMATIKI RIZOU
FRIEDERIKE JIN, LUTZ ROHRMANN
 
ИСТОРИЈА
 
 • ИСТОРИЈА ЗА 8. РАЗРЕД
 
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
ЂОРЂЕ ЂУРИЋ,
МОМЧИЛО ПАВЛОВИЋ
 
ГЕОГРАФИЈА
ГЕОГРАФИЈА 8
 • УЏБЕНИК
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ СРБОЉУБ СТАМЕНКОВИЋ,
ДРАГИЦА ГАТАРИЋ
 
ФИЗИКА
               ФИЗИКА 8
 • УЏБЕНИК СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА И ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА
 
 
НОВИ ЛОГОС
 
ДУШАН ПОПОВИЋ, МИЛЕНА БОГДАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР КАНДИЋ
 
ХЕМИЈА
 • УЏБЕНИК
 • РАДНА СВЕСКА
 
НОВИ ЛОГОС
ТАТЈАНА НЕДЕЉКОВИЋ, ДРАГАНА АНЂЕЛКОВИЋ
 
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
 
ТИО ЗА 8. РАЗРЕД
 • УЏБЕНИК
 
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
ВЈЕКОСЛАВ САЈФЕРТ, ИВАН ТАСИЋ, МАРИНА ПЕТРОВИЋ