Распоред школског звона

 Распоред звона за старије разреде
 
I смена:
II смена:
1. час
8,00- 8,45
1. час
13,30-14,15
2. час
8,50-9,35
2. час
14,20-15,05
3. час
9,40-10,25
3. час
15,10-15,55
4. час
10,50-11,35
4. час
16,20-17,05
5. час
11,40-12,25
5. час
17,10-17,55
6. час
12,30-13,15
6. час
18,00-18,45

 
 
 Распоред звона за млађеразреде
 
I смена:
II смена:
1. час
8,00- 8,45
1. час
14,00-14,45
2. час
8,50-9,35
2. час
14,50-15,35
3. час
9,40-10,25
3. час
15,40-16,25
4. час
10,50-11,35
4. час
16,50-17,35
5. час
11,40-12,25
5. час
17,40-18,25
6. час
12,30-13,15
6. час
18,30-19,15
            
Смене се мењају сваке недеље. Часови допунске наставе, додатног рада, слободних активности као и часови одељенске заједнице организују се по посебном распореду часова.

За разредну наставу поподневна смена почиње у 14 часова, а за предметну наставу је остала као и ранијих година у 1330, с тим што је велики одмор померан на термин између 3. и 4. часа.
За јутарњу смену 1. час је почињао у 8 часова, и за предметну и за разредну наставу.
Разлог промене у организацији рада јесте безбедност ученика, како би се правио временски размак између две смене и како не би дошло до поклапања одмора наших ученика и ученика суседне три средње школе.