OШ "МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ", ЈАГОДИНА
Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет.
 

Распоред школског звона

РЕЖИМ РАДА ШКОЛЕ - У ВАНРЕДНИМ УСЛОВИМА

Први циклус од 1. до 4. разреда

Настава се организује свакодневно у школи кроз непосредан образовно- васпитни рад. Ученици односно групе једне недеље  имају три,а друге недеље четири часа.
Одељења се деле у две  групе ( по азбучном реду).Групе мењају долазак у школу на недељном нивоу.
Настава ће се организовати само у преподневној смени.
Настава почиње у 7.30 а  завршава се у 12:15.
Часови трају  30 минута, мали одмор траје 5 минута, велики одмор траје 15 минута,пауза између група 30 мин. због чишћења и дезинфекције.
Часови се организују  непосредно у учионици и, кад  је могуће, на отвореном простору- у дворишту.
Изборни предмети се реализују путем наставе на даљину. 

Други циклус- од 5. до 8. разреда


Образовно – васпитни рад се организује кроз основни модел, свакодневно у школи кроз непосредан образовно- васпитни рад.
Родитељи имају право и обавезу да се изјасне да ли ће дозволити да њихова деца похаћају наставу или ће се определити за учење на даљину.
Одељења се деле у две групе- по азбучном реду. Групе мењају долазак у школу на недељном нивоу(12:45 или 15:45)
Настава ће се организовати само у поподневној смени.
Часови почињу у 12:45 а завршава се у 18:10 часова.
Часови трају  30 минута, мали одмор 5 минута, велики одмор траје 15 минута – после трећег часа, пауза између група 30 мин. због чишћења и дезинфекције.
Сви изборни предмети реализују се путем наставе  на даљину.
Сви разреди - пети, шести, седми и осми разред имају по 4 часа дневно.