OШ "МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ", ЈАГОДИНА
Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet.
 

Екскурзије

ПЛАН И ПРОГРАМ РЕАЛИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА И ИЗЛЕТА

НИЖИ РАЗРЕДИ

 
ЦИЉ ИЗЛЕТА
Излет је ваннаставни облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе. Циљ је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и достигнућа, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.
 
ЗАДАЦИ И САДРЖАЈИ ИЗЛЕТА

 • Развијaње интересовања за природу и изграђивање еколошких навика.

 • Упознавање са изгледом и начином живота појединих животињских врста.

 • Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота.

НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА
Излет се организује за ученике првог  разреда у трајању од једног дана.
За непосредно извођење излета одговоран је наставник који води ученике, а посебно је задужен за:

 • животну и материјалну безбедност ученика;

 • реализацију плана и програма излета;

 • смештај ученика у превозу, објектима планираних за посету;

 • понашање ученика.

Материјална средства за организовање излета сносе родитељи ученика.
Уколико се ученик разболи, наставник је дужан да обавести родитеље ученика и директора Школе. По повратку са пута, Одељењско веће сваког  разреда подноси извештај о реализацији излета директору Школе и Наставничком већу.
 
I  РАЗРЕД 
 
САДРЖАЈ  ИЗЛЕТА
Јагодина-Свилајнац-Природњачки центар са Дино парком
 
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
Носиоци активности су: директор Школе и одељењске старешине ученика првог разреда

Одељење

Одељенски старешина

I1

Јелена Илић

I2

Весна Петровић

I3

Јелена Рацић

I4

Јована Минић

I5

Бранка Никодијевић Бунчић


Извођење излета планирано за мај/јун 2020.године.
 
II  РАЗРЕД

САДРЖАЈИ  ИЗЛЕТА
Јагодина – Жича-Врњачка бања
 
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
Носиоци активности су: директор Школе и одељењске старешине ученика другог разреда

Одељење

Одељенски старешина

II1

Дара Манојловић

II2

Виолета Стошић

II3

Сања Ђорђевић


Извођење излета планирано за мај/јун 2020.године.

III  РАЗРЕД
 
САДРЖАЈ ИЗЛЕТА :
Јагодина – Београд
 
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
Носиоци предвиђених садржаја и активности су директор  и одељењске старешине 

Одељење

Одељенски старешина

III1

Сања Марковић

III2

Мирјана Мишић

III3

Гордана Јоцић

III4

Бранка Никодијевић Бунчић

Извођење излета планирано за мај/јун 2020.године.
  
IV РАЗРЕД
 
САДРЖАЈ ИЗЛЕТА :
 
Јагодина - Крагујевац - Топола (Карађорђев конак, маузолеј Опленац) - Буковичка бања - Покајница - Јагодина

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ 
Носиоци предвиђених садржаја и активности су директор  и одељењске старешине 

Одељење

Одељењски старешина

IV1

Снежана Марковић

IV2

Марија Ђорић Дашић

IV3

Слађана Аћимовић

IV4

Љиљана Стаменковић

Извођење излета планирано за мај/јун 2020.године.

ВИШИ РАЗРЕДИ

 ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ :
 
Екскурзија је ваннаставни облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе. Циљ је непосредно упознавање културног, историјског и духовног наслеђа.
 
ЗАДАТАК ЕКСКУРЗИЈЕ: 

 • Развијање позитивних односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима

 • Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика

 • Развијање позитивних социјалних вредности и односа

 • Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева

НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ:
 
Екскурзија се организује за ученике од петог до осмог разреда у трајању од два дана.
Савет родитеља бира најповољнију понуду и даје сагласност за извођење екскурзије, а сваки ученик мора да има  попуњен здравствени лист од стране одговорног педијатра.
План дежурства ученика који ће водити рачуна о хигијени у аутобусу и коректном дружењу, а наставник који ће бити вођа пута биће накнадно одређени.
За непосредно извођење екскурзије одговоран је наставник који води ученике, а посебно је задужен за:

 • животну, здравствену и материјалну безбедност ученика;

 • реализацију плана и програма екскурзије;

 • смештај ученика у превозу, објектима планираних за посету;

 • понашање ученика.

Уколико се ученик разболи наставник је дужан да обавести родитеље ученика и директора школе.
Материјална средства за организовање излета сносе родитељи ученика.
По повратку са пута, Одељењско веће свих разреда подноси извештај о реализацији излета директору Школе и Наставничком већу.
 
РАЗРЕД
 
САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ
 Јагодина – Неготин – Кладово – Д. Милановац – Лепенски вир – Голубачки Град - Пожаревац
 
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
 Носиоци предвиђеног садржаја су разредне старешине и стручни водич Агенције.

Разред

Одељењски старешина

V1

Невенка Милановић

V2

Драгана Јовановић

V3

Часлав Лепојевић

 Извођење екскурзије планира се за мај/јун 2020.године.        
 
VI  РАЗРЕД
 
САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ:
 Јагодина – Тршић – Бранковина- Ваљево-Јагодина
 
Носиоци предвиђеног садржаја су разредне старешине и стручни водич Агенције. 

Разред

Одељењски старешина

VI1

Невена Обрадовић

VI2

Ксенија Илић

VI3

Јасмина Милосављевић

Извођење екскурзије планира се за мај/јун 2020.године.  
 
VII РАЗРЕД
САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ:
 
Јагодина – Нови Сад – Сомбор – Суботица – Јагодина
 
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
 Носиоци предвиђеног садржаја су разредне старешине и стручни водич Агенције. 

Разред

Одељењски старешина

VII1

Љиљана М.Марковић

VII2

Душица Дојчиновић

VII3

Весна Вујадиновић

VII4

Драгана Гвозденовић

Извођење екскурзије планира се за мај/јун 2020.године
 
VIII РАЗРЕД
 
САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ:
 Јагодина – Овчар бања – Златибор -  Тара – Мокра гора 
 
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
 Носиоци активности су директор школе и одељењске старешине осмог разреда.

Разред

Одељењски старешина

VIII1

Сузана Глигоријевић

VIII2

Радисав Бошковић

VIII3

Саша Микић

 Извођење екскурзије планира се за април/мај/ 2020.године.