OШ "МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ", ЈАГОДИНА
Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет.
 

АЛТЕРНАТИВНИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

СУНЦЕ КАО АЛТЕРНАТИВНИ ИЗВОР ЕНЕРГИЈЕ - Никола Симић, Пеђа Милосављевић, Матија Павловић 8-1

ВОДА КАО АЛТЕРНАТИВНИ ИЗВОР ЕНЕРГИЈЕ - Татјана Ковачевић, Емина Милутиновић, Дејана Вучковић, Миња Смоловић 8-1

ВАЗДУХ КАО АЛТЕРНАТИВНИ ИЗВОР ЕНЕРГИЈЕ - Јован Јовановић, Филип Милутиновић, Лука Радосављевић 8-1

ГЕОТЕРМАЛНИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ - Дуња Самарџић, Александра Станковић, Нађа Сретеновић, Јелена Јанковић 8-1

БИОГОРИВА - Анђелија Поповић, Теодора Ђорђевић 8-1