OШ "МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ", ЈАГОДИНА
Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet.
 

Школа за 21 век

У школској 2019/20. години наша школа је део пројекта "Школа за 21. век" у оквиру кога су наставници и ученици укључени у нове методе и технике образовања, организовања наставе и развијања креативног и критичког мишљења ученика.

За почетак су обуку прошли наставници: географије, Саша Микић,  енглеског језика, Драгана Јовановић, хемије, Мирјана Матић Радосављевић, информатике и рачунарства, Душица Дојчиновић, српског језика, Сузана Глигоријевић и математике драгана Гвозденовић.
Фотографија корисника ОШ Фотографија корисника ОШ
Својим угледним часовима, који су се заснивали на сарадничким часовима, дебатама и развијању међупредметних компетенција, наставници су увели ученике, колеге и школу у нови начин рада и размишљања као и могућност коришћења "микробита" у настави.

МАТЕРИЈАЛИ И ПРИПРЕМЕ

Сараднички часови:

"Смеше" - хемија (Мирјана Матић Радосављевић), српски језик (Сузана Глигоријевић), одељење 7-2
"Размера" - географија (Саша Микић), математика (Драгана Гвозденовић), ИИР (Душица Дојчиновић), одељење 6-3


         
"Калцијум" - хемија (Мирјана Матић Радосављевић), географија (Саша Микић)ИИР (Душица Дојчиновић), енглески језик (Драгана Јовановић) , одељење 8-1
Угледни час - метода "дрво проблема"

"Увела ружа", Б. Станковић - проблем неостварене љубави, српски језик (Сузана Глигоријевић), одељење 8-2
Дебате:

"A Balloon debate" - 
енглески језик (Драгана Јовановић) , одељење 8-1
"Употреба технологије у савременом друштву" - ИИР (Душица Дојчиновић), одељење 7-2"Школа - некад и сад" - ЧОС (Драгана Гвозденовић) , одељење7-4