OШ "МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ", ЈАГОДИНА
Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet.
 

ненаставно особље

Момчило Николић- Домар
Кадунка Милуновић - помоћна радница
Светлана Милорадовић - помоћна радница
Тања Милорадовић - помоћна радница
Србијанка Гајић - помоћна радница
Живица Стојановић - помоћна радница
Тијана Тодоровић - помоћна радница
Снежана Савић - помоћна радница
Зорица Јаковљевић - помоћна радница
Анита Миленковић - помоћна радница
Зоран Томић - радник у кухињи