ненаставно особљеСветлана Милојковић– Сервирка
Ђурђевка Јанковић– Сервирка
Момчило Николић  – Домар

Кадунка Милуновић – Помоћни радник
Србијанка Гајић – Помоћни радник
Зорица Јаковљевић – Помоћни радник
Олга Стевановић – Помоћни радник
Слађана Милошевић – Помоћни радник
Зорица Миленковић – Помоћни радник
Живица Стојановић – Помоћни радник
Светлана Милорадовић – Помоћни радник