MY MESS IS YOURS

Циљ у овог пројекту је да привучемо пажњу на отпад, рециклирање и поновну употребу. Желимо да подигнемо еколошку свест. Желимо да наши ученици схвате колико штете наносимо Земљи, загађујући је. Промена мора почети од нас ,и наших навика.