OШ "МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ", ЈАГОДИНА
Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет.
 

Кодекс понашања за родитеље

КОДЕКС ЗА РОДИТЕЉЕ
 
ОД РОДИТЕЉА-СТАРАТЕЉА ОЧЕКУЈЕ СЕ ДА:
 

 • РЕДОВНО ШАЉЕ ДЕТЕ У ШКОЛУ
 • ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОТРЕБАН ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА СВОЈЕ ДЕТЕ
 • БРИНЕ СЕ ДА УЧЕНИК НА ВРЕМЕ И ОДГОВОРНО ИЗВРШАВА СВОЈЕ ШКОЛСКЕ ОБАВЕЗЕ
 • ОБАВЕШТАВА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНУ О РАЗЛОЗИМА ИЗОСТАЈАЊА ДЕТЕТА СА НАСТАВЕ И НА ВРЕМЕ ДОНОСИ ОПРАВДАЊА
 • САРАЂУЈЕ СА ШКОЛОМ И ПРАТИ ПОНАШАЊЕ И УСПЕХ СВОГ ДЕТЕТА
 • БРИНЕ О ЛИЧНОЈ ХИГИЈЕНИ И КУЛТУРИ ОБЛАЧЕЊА СВОГ ДЕТЕТА У ШКОЛИ
 • УТИЧЕ НА СВОЈЕ ДЕТЕ ДА ПОШТУЈЕ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ
 • НАДОКНАЂУЈЕ НАМЕРНО УЧИЊЕНУ ШТЕТУ У ШКОЛИ
 • ПОШТУЈЕ И УВАЖАВА ЛИЧНОСТ НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ У ШКОЛИ
 • УЗДРЖАВА СЕ ОД ВЕРБАЛНИХ ИЛИ ФИЗИЧКИХ НАПАДА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ШКОЛИ
 • НЕ ЗАДРЖАВА СЕ НЕПОТРЕБНО У ХОДНИЦИМА И ХОЛОВИМА ШКОЛЕ
 • ПОШТУЈЕ КУЋНИ РЕД У ШКОЛИ КАД СЕ НАЛАЗИ У ШКОЛСКОМ ПРОСТОРУ
 • У ШКОЛУ УЛАЗИ ПРИКЛАДНО ОБУЧЕН
 • НЕ УЛАЗИ НА ЧАС, НЕ ПРЕКИДА И НЕ ОМЕТА НАСТАВУ ГАЛАМОМ, ГЛАСНИМ ГОВОРОМ, ДОЗИВАЊЕМ
 • ПРИЈАВЉУЈЕ СЕ ДЕЖУРНОМ УЧЕНИКУ ПРИЛИКОМ УЛАЗА НА СЛУЖБЕНИ УЛАЗ
 • МОЖЕ ДА ПРАТИ СВОЈЕ ДЕТЕ ДО УЧЕНИЧКОГ УЛАЗА АЛИ НЕ УЛАЗИ ЗАЈЕДНО СА ЊИМ У УЧИОНИЦУ
 • ДОЛАЗИ НА РАЗГОВОР И КОНСУЛТАЦИЈЕ СА УЧИТЕЉЕМ –НАСТАВНИКОМ САМО У ВРЕМЕ КОЈЕ ЈЕ ЗА ТО ОДРЕЂЕНО У ДОГОВОРУ СА УЧИТЕЉЕМ НАСТАВНИКОМ ИЛИ ПО ПОЗИВУ.
 
НАПОМЕНА: ОДСТУПАЊА ОД КОДЕКСА СУ МОГУЋА САМО ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА И ТО НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ДОК ТРАЈЕ ПЕРИОД АДАПТАЦИЈЕ НА ШКОЛУ ИЛИ У НЕКИМ ДРУГИМ ИЗУЗЕТНИМ СЛУЧАЈЕВИМА.