OШ "МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ", ЈАГОДИНА
Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет.
 

Распоред школског звона


РЕЖИМ РАДА ШКОЛЕ

Школа ће организовати васпитно-образовни рад у две смене: 

Једна смена: I, II, V и VIII разред (1.септембар - преподне)

Друга смена: III, IV, VI   и  VII  (1.септембар - поподне)
 
Смене се мењају сваке недеље.

Часови допунске наставе, додатног рада, слободних активности  организују се по посебном распореду часова.