OШ "МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ", ЈАГОДИНА
Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет.
 

Распоред школског звона

РЕЖИМ РАДА ШКОЛЕ

Школа ће организовати васпитно-образовни рад у две смене: 

Прва смена(мала): I,II,III,IV разред 

I смена: II смена:
1. час 8,00- 8,45 1. час 13,30-14,15
2. час 8,50-9,35 2. час 14,20-15,05
3. час 10,00-10,45 3. час 15,30-16,15
4. час 10,50-11,35 4. час 16,20-17,05
5. час 11,40-12,25 5. час 17,10-17,55

 
 
Друга смена(велика): V , VI ,VII,VIII
 

I смена: II смена:
1. час 8,00- 8,45 1. час 13,30-14,15
2. час 8,50-9,35 2. час 14,20-15,05
3. час 9,40-10,25 3. час 15,10-15,55
4. час 10,50-11,35 4. час 16,20-17,05
5. час 11,40-12,25 5. час 17,10-17,55
6. час 12,30-13,15 6. час 18,00-18,45
7.час 13,20-14,00 7.час 18,50-19,35
8.час 14,05-14,50 8.час 19,40-20,25
Смене се мењају сваке недеље. Часови допунске наставе, додатног рада, слободних активности  организују се по посебном распореду часова.