OШ "МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ", ЈАГОДИНА
Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет.
 

Екскурзије

ПЛАН И ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА

 

 
 

НИЖИ РАЗРЕДИ

 

 

ЦИЉ ИЗЛЕТА
Излет је ваннаставни облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе. Циљ је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и достигнућа, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.
 

 
 
 
врста.

ЗАДАЦИ И САДРЖАЈИ ИЗЛЕТА
Развијaње интересовања за природу и изграђивање еколошких навика.
Упознавање са изгледом и начином живота појединих животињских
 
Развијање     позитивног          односа            према  националним,       културним     и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, као и схватање
значаја здравља и здравих стилова живота.
 
НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА
Излет се организује за ученике првог разреда у трајању од једног дана.
За непосредно извођење излета одговоран је наставник који води ученике, а посебно је задужен за:

 • животну и материјалну безбедност ученика;
 • реализацију плана и програма излета;
 • смештај ученика у превозу, објектима планираних за посету;
 • понашање ученика.
 
Материјална средства за организовање излета сносе родитељи ученика. Уколико се ученик разболи, наставник је дужан да обавести родитеље ученика и директора Школе. По повратку са пута, Одељењско веће сваког разреда подноси извештај о реализацији излета директору школе и Наставничком
већу.
Све екскурзије које су биле планиране у претходној школској години, а због епидемиолошке ситуације нису реализоване, реализоваће се у овој школској години.

 
 
 
1.РАЗРЕД

Одељење Број ученика Одељењски старешина
I1 22 Сања Марковић
I2 30 Мирјана Мишић
I3 20 Гордана Јоцић
I4 8 Љиљана Стаменковић
Укупно ученика 80  
 
Извођење излета планирано за мај/јун 2022. године и зависиће од тренутне епидемиолошке ситуације.
САДРЖАЈ ИЗЛЕТА
Јагодина - Свилајнац - Природњачки центар са Дино парком
 
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
 
Носиоци активности су: директор школе и одељењске старешине ученика првог разреда
 
Извођење излета планирано за мај/јун 2022. године и зависиће од тренутне епидемиолошке ситуације.
 
 
2.РАЗРЕД
 
САДРЖАЈИ ИЗЛЕТА
Јагодина - Жича - Врњачка бања
 
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
 
Носиоци активности су: директор школе и одељењске старешине ученика другог разреда
 

Одељење Број ученика Одељењски старешина
II1 20 Снежана Марковић
II2 29 Марија Миловановић
II3 29 Слађана Аћимовић
II4 20 Љиљана Стаменковић
Укупно ученика 86  
 
Извођење излета планирано за мај/јун 2022. године и зависиће од тренутне епидемиолошке ситуације.

 
3.РАЗРЕД
 
САДРЖАЈ ИЗЛЕТА :
Јагодина - Београд
 
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
 
Носиоци предвиђених садржаја и активности су директор и одељењске старешине
 
 

Одељење Број ученика Одељењски старешина
III1 21 Јелена Илић
III2 24 Весна Петровић
III3 30 Јелена Рацић
III4 22 Јована Минић
III5 8 Бранка Н.Бунчић
Укупно ученика 105  
 
Извођење излета планирано за мај/јун 2022. године и зависиће од тренутне епидемиолошке ситуације.
 
 
4.РАЗРЕД
 
САДРЖАЈ ИЗЛЕТА :
Јагодина – Аранђеловац - Топола
 
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
 
Носиоци предвиђених садржаја и активности су директор и одељењске старешине
 

Одељење Број ученика Одељењски старешина
IV1 28 Дара Манојловић
IV2 24 Виолета Стошић
IV3 22 Сања Ђорђевић
IV4 1 Љиљана Стаменковић
Укупно ученика 75  
 
 
Извођење излета планирано за мај/јун 2022. године и зависиће од тренутне епидемиолошке ситуације.

 

ВИШИ РАЗРЕДИ

 

 
ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ :
 
Екскурзија је ваннаставни облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе. Циљ је непосредно упознавање културног, историјског и духовног наслеђа.
 
ЗАДАТАК ЕКСКУРЗИЈЕ:
 
Развијање позитивних односа према националним, културним, етичкими естетским вредностима
Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
Развијање позитивних социјалних вредности и односа
Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева
 
 
НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ:
 


 • Екскурзија се организује за ученике од петог до осмог разреда у трајању од  два дана.
 
 • Савет родитеља бира најповољнију понуду и даје сагласност за извођење екскурзије, а сваки ученик мора да има попуњен здравствени лист од стране одговорног педијатра.
 • План дежурства ученика који ће водити рачуна о хигијени у аутобусу и коректном дружењу, а наставник који ће бити вођа пута биће накнадно одређени.
 • За непосредно извођење екскурзије одговоран је наставник који води ученике, а посебно је задужен за:
 • животну, здравствену и материјалну безбедност ученика;
 • реализацију плана и програма екскурзије;
 • смештај ученика у превозу, објектима планираних за посету;
 • понашање ученика.
 • Уколико се ученик разболи наставник је дужан да обавести родитеље ученика и директора школе.
 • Материјална средства за организовање излета сносе родитељи ученика.
 • По повратку са пута, Одељењско веће свих разреда подноси извештај о реализацији излета директору Школе и Наставничком већу.

 
4.РАЗРЕД
 
САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ
Јагодина - Неготин - Кладово - Д. Милановац - Лепенски вир - Голубачки Град - Пожаревац
 
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
 
Носиоци предвиђеног садржаја су разредне старешине и стручни водич Агенције.
 

Разред Број ученика Одељењски старешина
V1 22 Ксенија Милошевић
V2 21 Душица Дојчиновић
V3 22 Владан Матејић
V4 26 Драгана Гвозденовић
Укупно ученика 91  
 
Извођење екскурзије планира се за мај/јун 2022. године и зависиће од тренутне епидемиолошке ситуације.
 
5.РАЗРЕД
 
САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ:
Јагодина - Тршић - Бранковина - Ваљево - Јагодина
 
Носиоци предвиђеног садржаја су разредне старешине и стручни водич Агенције.
 

Разред Број ученика Одељењски старешина
VI1 23 Сузана Глигоријевић
VI2 22 Дијана Андрејић
VI3 21 Александар Орлић
VI4 20 Владимир Орбовић
Укупно ученика 86  
 
Извођење екскурзије планира се за мај/јун 2022. године  и зависиће од тренутне епидемиолошке ситуације.
 
 
6.РАЗРЕД
 
САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ:
Јагодина - Нови Сад - Сомбор - Суботица - Јагодина
 
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
 
Носиоци предвиђеног садржаја су разредне старешине и стручни водич Агенције.
 

Разред Број ученика Одељењски старешина
VII1 30 Невенка Милановић
VII2 26 Драгана Јовановић
VII3 30 Часлав Лепојевић
Укупно ученика 86  
 
Извођење екскурзије планира се за мај/јун 2022. године и зависиће од тренутне епидемиолошке ситуације.
 
 
 
8. РАЗРЕД
 
САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ:
Јагодина – Овчар бања – Златибор – Тара – Мокра гора
 
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
 
Носиоци активности су директор школе и одељењске старешине осмог разреда.
 

Разред Број ученика Одељењски старешина
VIII1 24 Невена Обрадовић
VIII2 25 Ксенија Илић
VIII3 25 Јасмина Милосављевић
Укупно ученика 74  
 
Извођење екскурзије планира се за април/мај/ 2022. године и зависиће од тренутне епидемиолошке ситуације.
 
 
 
Школа није реализовала екскурзије у за садашње ученике трећег и четвртог разреда и шестог, седмог и осмог разреда.
 
Потребно би било реализовати на основу старог уговора следеће релације:
3.РАЗРЕД
САДРЖАЈ ИЗЛЕТА
Јагодина - Свилајнац - Природњачки центар са Дино парком
4.РАЗРЕД
САДРЖАЈ ИЗЛЕТА
Јагодина - Жича - Врњачка бања
5.РАЗРЕД
САДРЖАЈ ИЗЛЕТА :
Јагодина - Београд
6.РАЗРЕД
Јагодина – Аранђеловац – Топола
7.РАЗРЕД
САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ:
Јагодина - Тршић - Бранковина - Ваљево - Јагодина
8.РАЗРЕД
Јагодина - Нови Сад - Сомбор - Суботица - Јагодина