OШ "МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ", ЈАГОДИНА
Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет.
 

О нама
сновна школа "Милан Мијалковић" у Јагодини основана је 1951. год. и отпочела рад у школској 1951/52. години под именом Друга осмолетка у Светозареву. "Прва осмолетка" је била данашња Основна школа "Рада Миљковић" и обе осмолетке радиле су у истој згради, у Теслиној улици број 1 (садашња Основна школа "17 октобар").
Ученици школе били су са подручија града. С обзиром на то да су обе школе биле у центру града, није вршена строга рационализација. Применом закона о обавезном школовању у трајању од 8 година, у школу су почеле да долазе и деца из околних села.

1960-у годину обележило је усељавање у нови школски објекат, први наменски школски објекат саграђен је у послератном периоду. Због дислоцирања школе из центра града према јужном делу физички издвојено одељење у Буковчу "припало" је сколи "Рада Миљковић", а од ње је примљено одељење из Насеља Ђурђево Брдо. Школске 1961/62. године из састава школе отишло је одељење из Вољовча, тако да школа добија своју коначну организациону форму и реон.


Матична школа


Зграда матичне школе налази се у улици Милунке Савић бр. 1 и има око 3720м2. У школи у граду за извођење наставе користе се следеће просторије:
 • четири кабинета ( биологија, хемија, физика, информатика )
 • четрнаест учионица
 • школска радионица
 • фискултурна сала и библиотека са читаоницом.
У оквиру просторија школе налази се ђачка кухиња са трпезаријом.
Школа има лепо, пространо двориште са  уређеним спортским теренима, плато око бисте Милана Мијалковића за школске свечаности. Ове школске године истекао је уговор са фирмом ''Јухор'' око закупа тениског терена тако да ће новац од закупа бити усмерен на на рачун сопствених прихода и служиће за набавку  наставних средстава.
Опремљеност средствима за наставу је различита од предмета до предмета и креће се од 30 до 40 %. Намештај у школи је у пристојном стању због скорашње репарације намештаја и промена табла у појединим учионицама.
Сталоним донацијама повећан је књижни фонд библиотеке и сада износи приближно око 16 320 књига. Библиотека је смештена на простору од око 117 м2.

Кухињски блок се налази у уређеним просторијама које се састоје  из кухињског и трпезаријског дела, као и магацина за оставу и чување намирница.
Школа има централно грејање Фабрике Каблова.
 
Узимајући у обзир све недостатке школа ипак спада у једну од најлепших школа у граду.
 
 

 
 2018/19

Школа  ради у две смене. Услови рада у школи су задовољавајући, настава се одвијала у две учионице, а једну просторију  су користили предшколци вртића „ПИОНИР“. Школа има пространо школско двориште и има централно грејање. У једној од учионица налази се пет компјутера у другој један, повезан на интернет.
Што се тиче опремљености школе савременим наставним средствима, школа је нову школску годину започела са:
 

 • 20 нових рачунара-донација  бившег ученика школе Драгана Милошевића, адвоката из Чикага. Вредност донације је 624.000 дин.
 • 2 лап топа-донација Бигза
 • Покривеношћу интернетом целе школе-сопствени приходи
 • Образовни софтвер Мозабук донација Бигза
 • Реконструкција видео надзора–сопствени приходи
 • Електронским уџбеницима за предмете математику, физику, биологију
 • поправком крова на фискултурној сали-ЈАССА
 • реконструисаним тротоаром-средства Локалне самоуправе
 • седам учионица су окречене средствима Локалне  самоуправе, а пет учионица су окречене захваљујући средствима из сопствених прихода.

 Колонија- Ђурђево брдо
 
У саставу основне школе ’’Милан Мијалковић’’ у Јагодини налази се четвороразредна шлола у Насељу Ђурђево Брдо.
Школа на Колонији-Ђурђево брдо састоји се од две учионице са припремама, мокрог чвора, ходника и канцеларијског простора са великим и пространим двориштем и централним грејања на гас.
Зграда у Насељу Ђурђево Брдо има површину око 150м2 .
Школске 2007/2008. зграда је комплетно реновирана и додато је предшколско одељење.
Такође је и асафалтиран део школског дворишта, предвиђен за спостске активности и ограђено двориште.
Грејање је регулисано горишћењем градског топловода.