OШ "МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ", ЈАГОДИНА
Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет.
 

Школа за 21 век

II РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ ПРОЈЕКТА:током децембра, завршетак 27.12.2019. године


УПИТНИК О РЕЦИКЛАЖИ И ОТПАДУ ОДГОВОРИ УЧЕНИКА - упитник направили ученици 7 разреда, одговор су дали ученици из свих одељења случајним узорком

ИАКО САМ МАЛИ "БИРАМ ДА РЕЦИКЛИРАМ" - одељење 3-1, учитељица Сања Марковић


НОВОГОДИШЊИ УКРАСИ ОД РЕЦИКЛИРАНОГ ПАПИРА - одељење 4-1, учитељица Снежана Марковић

"Екологија и стање еколошке свести" и "Рециклажа различитих материјала"-  ученици 7. разреда (ИИР и биологија)

"Шта ће људи овом свету"- песма коју је написала Тијана Мијаајловић ученица 7-3. разреда (српски језик)

"Израда модела атома помоћу рециклираног материјала"- ученици 7. разреда (хемија, домаћинство)

"Алтернативни / обновљиви извори енергије" -  ученици 8. разреда (ИИР, ТИТ, хемија)

Посета систему за рециклажу и презентација процеса- 17.12.2019., ученици 7-4 разреда, наставница Драгана Гвозденовић

ИЗЛОЖБА РЕЦИКЛИРАНИХ ПРОИЗВОДА- 27.12.2019. године


ЈАВНИ ЧАС, 27.12.2019. године - представљање најбољих ученичких радова, ппт и видео презентација, контејнера за рециклажу папира, пластике и лименки који ће да уз помоћ микробита броји и помаже еко-редарима  (ученици који дежурају на ђачком улазу) да воде статистику о недељном и месечном броју одложеног отпада у контејнерима. I ДЕО ПРОЈЕКТА - РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА (реализовано до 5.11.2019.)

МАТЕРИЈАЛИ И ПРИПРЕМЕ


Сараднички часови:

"Смеше" - хемија (Мирјана Матић Радосављевић), српски језик (Сузана Глигоријевић), одељење 7-2
"Размера" - географија (Саша Микић), математика (Драгана Гвозденовић), ИИР (Душица Дојчиновић), одељење 6-3


         
"Калцијум" - хемија (Мирјана Матић Радосављевић), географија (Саша Микић)ИИР (Душица Дојчиновић), енглески језик (Драгана Јовановић) , одељење 8-1
Угледни час - метода "дрво проблема"

"Увела ружа", Б. Станковић - проблем неостварене љубави, српски језик (Сузана Глигоријевић), одељење 8-2
Дебате:

"A Balloon debate" - 
енглески језик (Драгана Јовановић) , одељење 8-1
"Употреба технологије у савременом друштву" - ИИР (Душица Дојчиновић), одељење 7-2"Школа - некад и сад" - ЧОС (Драгана Гвозденовић) , одељење7-4ОБУКА- "ШКОЛА ЗА 21 ВЕК"

У школској 2019/20. години наша школа је део пројекта "Школа за 21. век" у оквиру кога су наставници и ученици укључени у нове методе и технике образовања, организовања наставе и развијања креативног и критичког мишљења ученика.

За почетак су обуку прошли наставници: географије, Саша Микић,  енглеског језика, Драгана Јовановић, хемије, Мирјана Матић Радосављевић, информатике и рачунарства, Душица Дојчиновић, српског језика, Сузана Глигоријевић и математике драгана Гвозденовић.
Фотографија корисника ОШ Фотографија корисника ОШ
Својим угледним часовима, који су се заснивали на сарадничким часовима, дебатама и развијању међупредметних компетенција, наставници су увели ученике, колеге и школу у нови начин рада и размишљања као и могућност коришћења "микробита" у настави.