OШ "МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ", ЈАГОДИНА
Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет.
 

Подела одељења на наставнике

          ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
 

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Наставни предмет

Наставници

одељења

 
Први разред

 
Јелена Илић
Весна Петровић
Јелена Рацић
Јована Минић
 
 

             1-1
             1-2
             1-3
             1-4
 

 
 
Други разред

 
Дара Манојловић
Виолета Стошић
Сања Ђорђевић
 

 
            2-1
            2-2
            2-3

 
 
Трећи разред

 
Сања Марковић
Мирјана Мишић
Гордана Јоцић
 

 
            3-1
            3-2
            3-3

 
 
Четврти разред

 
Снежана Марковић
Марија Дашић
Слађана Аћимовић
 

            4-1
            4-2
            4-3

Колонија

Бранка Никодијевић Бунчић
Љиљана Стаменковић

1-5/3-4(комбиновано одељење)
           
4-4

 
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
 
Наставни предмет    
 
Српски језик           
Невенка Милановић             5/1,5/2,5/3,7/1
Марија Миладиновић           6/1,6/2,6/3,7/3,7/4
Сузана Глигоријевић            7/2,8/1,8/2,8/3
                                               
Енглески језик        
Ксенија Илић                                    6/1,6/2,6/3,8/2
Драгана Јовановић               5/1,5/2,5/3,7/1,7/2,7/3,7/4,8/1,8/3
 
Немачки језик         
Невена Обрадовић                5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3
Дијана Андрејић                   7/4, 8/1, 8/2, 8/3
 
Математика
Животије Ђорђевић              6/1,7/1, 8/1, 8/2, 8/3
Часлав Лепојевић                  5/1,5/2,5/3,6/2
Драгана Гвозденовић            6/3,7/2,7/3,7/4
                                               
Историја       
Милена Стојановић              6/1, 6/2, 6/3,6/4 7/1, 7/2, 7/3,  8/1, 8/2, 8/3
Јована Ћирковић                  5/1, 5/2, 5/3
 
                       
Географија   
Саша Микић                          6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3,7/4,8/1, 8/2, 8/3
Драгана Јевремовић             5/1, 5/2, 5/3
                       
Физика         
Јасмина Милосављевић       6/1, 6/2, 6/3,6/4 ,7/2, 8/1, 8/2, 8/3      
Александар Орлић                7/1,7/3,7/4
                       
Хемија          
Мирјана Матић                     7/1, 7/2, 7/3,7/4,  8/1, 8/2, 8/3
 
Биологија     
Весна Вујадиновић               6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3,7/4,8/1, 8/2, 8/3
Драгана Б. Јовановић           5/1, 5/2, 5/3    
 
Техничко образовање
Техника и технологија      
Радисав Бошковић                6/1, 6/2, 6/3,6/4 7/1, 7/2, 7/3,8/1, 8/2, 8/3      
Горан Станић                                    5/1, 5/2, 5/3
                       
Музичка култура   
Ђорђе Милановић                5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3,7/4, 8/1, 8/2, 8/3
Ликовна култура   
Владан Тодоровић                5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3,7/4, 8/1, 8/2, 8/3
                                   
Физичко васпитање                       
Физичко и здравствено васпитање        
Горан Ђурђевић                    6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3
Зоран Милојковић                5/1, 5/2, 5/3,7/4,8/2,8/3
                       
Информатика
Душица Дојчиновић             5/1 (2 групе), 5/2
(2 групе),5/3(2 групе), 6/1(2 групе), 6/2(2 групе), 6/3(2 групе), 7/1, 7/2, 7/3,7/4(2 групе),

 
Верска настава       
Стефан Булатовић                5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3,7/4, 8/1, 8/2, 8/3
 
Грађанско васпитање
Дијана Андрејић                   5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3,7/3,7/4, 8/1, 8/2, 8/3
                                                           
Изборни предмети
 
Кошарка
Зоран Милојковић                8/1, 8/2,8/3
 
ОФА
Горан Ђурђевић                    5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3
Зоран Милојковић                6/4
 
Шах   
Зоран Милојковић                6/1, 6/2, 6/3,6/4
Горан Ђурђевић                    5/1, 5/2, 5/3
 
Цртање,сликање,вајање   
Владан Тодоровић                5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3,6/4
 
Хор
Ђорђе Милановић                   6/1, 6/2, 6/3,6/4, 5/1, 5/2, 5/3
 
Домаћинство
Мирјана Матић Радосављевић     7/1, 7/2, 7/3


 Информатика

Душица Дојчиновић  8/1, 8/2, 8/3